Interoperabilitate

Interoperabilitatea se referă la capacitatea diferitelor sisteme, dispozitive sau aplicații de a lucra împreună și a schimba date fără probleme. Este capacitatea diferitelor sisteme de a comunica și de a împărtăși informații eficient unul cu celălalt. Scopul interoperabilității este de a asigura că sistemele pot funcționa fără probleme și a schimba date în mod precis, indiferent de producător sau platformă.

Instituțiile publice pot îmbunătăți interoperabilitatea între aplicațiile și bazele de date prin adoptarea unor standarde comune și prin furnizarea de API-uri (interfețe de programare a aplicațiilor) care să permită accesul și schimbul de informații între sisteme. Acest lucru poate fi realizat prin participarea la proiecte naționale sau internaționale care vizează standardizarea tehnologiei și a datelor.

interoperavbilitate_G2C_&_G2C

Interoperabilitate G2C & G2B

Interoperabilitatea sistemelor informatice reprezintă capacitatea diferitelor sisteme și tehnologii de a lucra împreună (inter-operare), într-un mod eficient și eficace, fără intervenție manuală suplimentară. Aceasta este o caracteristică esențială pentru sistemele informatice moderne, dat fiind că permite schimbul de date și funcționalități între diverse platforme software și hardware, indiferent de producător sau de tehnologia utilizată. Noțiunile […]

Interoperabilitate G2C & G2B Read More »

Implementarea unui sistem național de Single Sign-On (SSO)

Implementarea unui sistem național de Single Sign-On (SSO) pentru funcționarii publici din România, inclusiv descrierea funcțională și tehnică a sistemului, soluții tehnice aplicabile, implementare prin CI/CD și GIT, documentația pentru integrare, implementarea tehnică în noile aplicații și estimarea costurilor.

Implementarea unui sistem național de Single Sign-On (SSO) Read More »

Tipuri de dtae - GDPR

Tipurile de date folosite in interoperabilitatea sistemelor informatice

Despre ce vorbim cand spunem „once only„, daca ne referim la date ? Termenul „once only” în contextul datelor se referă, de obicei, la o acțiune care se întâmplă o singură dată și nu se repetă. În practică, acest lucru poate avea diferite sensuri în funcție de context. De exemplu, în administrarea unei baze de

Tipurile de date folosite in interoperabilitatea sistemelor informatice Read More »

Interoperabilitate IT

Interoperabilitatea Sistemelor IT

Interoperabilitatea este un aspect esențial în funcționarea eficientă a diferitelor entitati și în asigurarea accesului la informații pentru cetățeni si/sau alte entitati. În acest scop, se pot adopta mai multi pași pentru a asigura interoperabilitatea între aplicațiile și bazele de date ale diferitelor entitati. Sa luam ca exemplu analiza a 2 sisteme IT ce ar

Interoperabilitatea Sistemelor IT Read More »

Scroll to Top